ลูกชิ้นผีบอก 1

แม่ค้าบุกศาลากลางประจวบฯ เททิ้ง ลูกชิ้นผีบอก
ประท้วงโดนห้ามขาย

นางน้ำค้าง ทรัพย์ศรี, เจ้าของแฟรนไชส์ “ลูกชิ้นผีบอก”, ได้ทำการทดสอบความสามารถของตลาดนัดถนนคนเดินที่ประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการทิ้งภาชนะที่มีลูกชิ้นและน้ำจิ้มผีบอกที่หน้าบันไดศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ามกลางการประท้วงตลาดนัด ทั้งนี้เรื่องได้ถูกยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรม และเป็นเรื่องราวที่ยังไม่มีการตอบรับจากหน่วยงานราชการในเวลา 3 เดือน

ในขณะที่นางน้ำค้าง ทรัพย์ศรี ได้พยายามเจรจากันแต่ไม่ได้ผลสำเร็จ จึงทำป้ายประท้วงและแสดงความไม่พอใจถึงกับการห้ามขายลูกชิ้นผีบอก โดยบอกว่ามีการล่วงละเมิดกฎของคณะกรรมการตลาดท้องถิ่น และอาจทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย

นางน้ำค้าง กล่าวว่า เราได้ซื้อแฟรนไชส์มาเพื่อขายลูกชิ้นผีบอก เพราะมีความนิยม แต่เมื่อเริ่มขายก็ได้ผลไม่ดี เราได้ทำการขายหมูย่างและบาร์บีคิวไปแล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากลูกค้า จึงตัดสินใจลองขายลูกชิ้นผีบอก และเป็นที่รู้จักดี กลับมีคนซื้อไปและขายหมด 50 กิโลกรัมในสัปดาห์แรก เมื่อเป็นสัปดาห์ต่อมาได้พัฒนาชุมชนที่ไม่ให้ขาย ทำให้เริ่มรู้สึกน้อยใจและไม่พอใจ ว่าไม่ได้รับความยุติธรรม ทั้งนี้เหมือนถูกอิทธิพลและใช้อำนาจในการขายลูกชิ้นผีบอก ทำให้เราต้องมาที่นี่จับศาล ขายแค่ลูกชิ้นเท่านี้เอง ทำไปถึงขนาดนี้เลยค่ะ”

ลูกชิ้นผีบอก 2

ในเรื่องที่มีการทดสอบความสามารถของตลาดนัดถนนคนเดินที่ประจวบคีรีขันธ์ โดยนางน้ำค้าง ทรัพย์ศรี, เจ้าของแฟรนไชส์ “ลูกชิ้นปิ้ง น้ำจิ้มผีบอก”, ได้ทิ้งภาชนะที่หน้าบันไดศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจากการทดสอบความสามารถนี้เกิดเรื่องราวที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานราชการในเวลา 3 เดือน

นางน้ำค้าง ทรัพย์ศรี ได้ทำป้ายประท้วงและแสดงความไม่พอใจถึงการห้ามขายลูกชิ้นผีบอก ทั้งนี้, ได้ยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ไม่ได้มีการตอบรับจากหน่วยงาน และถือป้ายประท้วง “ทำไมถึงขาย ผีบอก ไม่ได้” “แย่งที่ทำมาหากินประชาชน” “รังแกประชาชน” และนำเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง

นางน้ำค้าง กล่าวว่า ความไม่พอใจนี้เกิดจากการที่ตลาดนัดถนนคนเดินห้ามการขายลูกชิ้นผีบอก โดยไม่ได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนว่าสาเหตุที่ข้าพเจ้าถูกแบนคืออะไร, และเรียกร้องให้ตลาดทำหนังสือแจ้งถึงสาเหตุที่ถูกแบน แต่ไม่ได้รับการแก้ไข

นอกจากนี้, มีการพูดคุยกับแม่ค้าว่าห้ามมี “ผีบอก” ในสินค้า, และได้มีการโพสต์ทั้งหนังสือตักเตือนและเสียงความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก

ในทางอื่น ๆ นางน้ำค้าง กล่าวว่า ก่อนที่จะขายลูกชิ้นผีบอกนี้, ได้พยายามขายหมูย่างและบาร์บีคิว แต่ได้รับความไม่สำเร็จ จึงลองขายลูกชิ้นผีบอกที่มีแฟรนไชส์ กล่าวว่าได้ซื้อแฟรนไชส์มาเพื่อขายลูกชิ้นผีบอก และตอนแรกได้รับความสำเร็จ, แต่หลังจากนั้นมีผู้คนบอกไม่ให้ขาย, โดยบอกว่าเป็นการล่วงละเมิดกฎของคณะกรรมการตลาดท้องถิ่น, ทำให้เริ่มรู้สึกไม่พอใจว่าไม่ได้รับความยุติธรรม, และถูกอิทธิพลใช้อำนาจในการขายลูกชิ้นผีบอก

เรื่องราวนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, และนางน้ำค้างได้ทำป้ายประท้วงและส่งเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดนัดถนนคนเดินริมทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ทำให้คณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มต้องเขียนหนังสือขอเพิกถอนสิทธิ์การจำหน่ายสินค้าของนางน้ำค้าง ทรัพย์ศรี ผู้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ “ลูกชิ้นปิ้ง น้ำจิ้มผีบอก” ตามที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตลาด

คณะกรรมการตลาดได้ทำหนังสือแจ้งถึงการฝ่าฝืนกฎกติกา และระเบียบปฏิบัติของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้ม โดยชี้แจงข้อที่ 4, 8, 11, และ 14 ว่าห้ามโพสต์ข้อมูลลงสื่อต่าง ๆ ที่อาจทำให้ตลาดเสียหาย และหากฝ่าฝืนจะต้องเพิกถอนสิทธิ์ทันที การแจ้งเตือนจะปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่ปิดบังลายมือชื่อของคณะกรรมการ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อโดย ส.อ.สุเทพ ชัยณรา ประธานกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้ม และกรรมการอีก 6 คน

นางน้ำค้าง ทรัพย์ศรี ได้นำภาชนะลูกชิ้นผีบอกมาทิ้งที่บันไดขึ้นศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยื่นที่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงาน ซึ่งทำให้นางน้ำค้าง ตัดสินใจที่จะทำป้ายประท้วงและเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด

การเพิกถอนสิทธิ์การจำหน่ายของนางน้ำค้าง ได้รับการปฏิเสธจากคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้ม ตามที่ได้รับการแจ้งเพิกถอนเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ ทำให้เรื่องนี้ยังคงเป็นหัวข้อที่ทำให้สาธารณชนสนใจและติดตามเนื่องจากยังไม่มีการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตอนนี้

ขอบคุณบทความจาก : ลูกชิ้นผีบอก